Trong hoạt động quảng cáo, các cá nhân, tổ chức liên quan sẽ có những quyền lợi và nghĩa vụ nhất định. Việc quy định quyền và nghĩa vụ nhằm đảm bảo hoạt động quảng cáo dễ dàng hơn, và có căn cứ pháp lý để xác định trách nhiệm của các chủ thể liên quan. Vậy quyền và nghĩa vụ trong quảng cáo đó là gì, A-Nasato sẽ cung cấp các thông tin cơ bản sau đến quý đọc giả.

1, Quyền và nghĩa vụ trong quảng cáo của người quảng cáo
Người quảng cáo có các quyền sau:
+ Quảng cáo về tổ chức, cá nhân, sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ của mình;
+ Quyết định hình thức và phương thức quảng cáo;
+ Được cơ quan có thẩm quyền về quảng cáo của địa phương thông tin về quy hoạch quảng cáo ngoài trời đã phê duyệt;
+ Yêu cầu thẩm định sản phẩm quảng cáo.

Người quảng cáo có các nghĩa vụ sau:
+ Cung cấp cho người kinh doanh dịch vụ quảng cáo hoặc người phát hành quảng cáo thông tin cần thiết, trung thực, chính xác về cơ quan, tổ chức, cá nhân, sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, các tài liệu liên quan đến điều kiện quảng cáo và chịu trách nhiệm về các thông tin đó;
+ Bảo đảm chất lượng sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ phù hợp với nội dung quảng cáo;
+ Chịu trách nhiệm về sản phẩm quảng cáo của mình trong trường hợp trực tiếp thực hiện quảng cáo trên các phương tiện; liên đới chịu trách nhiệm về sản phẩm quảng cáo trong trường hợp thuê người khác thực hiện;
+ Cung cấp tài liệu liên quan đến sản phẩm quảng cáo khi người tiếp nhận quảng cáo hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền yêu cầu.

2, Quyền và nghĩa vụ trong quảng cáo của người kinh doanh dịch vụ quảng cáo
Người kinh doanh dịch vụ quảng cáo có các quyền sau:
+ Quyết định hình thức và phương thức kinh doanh dịch vụ quảng cáo;
+ Đ­ược người quảng cáo cung cấp thông tin trung thực, chính xác về tổ chức, cá nhân, sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ được quảng cáo và các tài liệu liên quan đến điều kiện quảng cáo;
+ Tham gia ý kiến trong quá trình xây dựng quy hoạch quảng cáo của địa phương và được cơ quan có thẩm quyền về quảng cáo của địa phương thông tin về quy hoạch quảng cáo ngoài trời;
+ Yêu cầu thẩm định sản phẩm quảng cáo.

Người kinh doanh dịch vụ quảng cáo có các nghĩa vụ sau:
+ Hoạt động theo đúng phạm vi, lĩnh vực đã được quy định trong giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và tuân thủ quy định của pháp luật về quảng cáo;
+ Kiểm tra các tài liệu liên quan đến điều kiện quảng cáo của tổ chức, cá nhân, sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ cần quảng cáo và thực hiện thủ tục có liên quan theo hợp đồng dịch vụ quảng cáo;
+ Chịu trách nhiệm về sản phẩm quảng cáo do mình trực tiếp thực hiện;
+ Cung cấp tài liệu liên quan đến sản phẩm quảng cáo khi người tiếp nhận quảng cáohoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền yêu cầu.

quyền và nghĩa vụ trong quảng cáo
quang-cao

3, Quyền và nghĩa vụ trong quảng cáo của người phát hành quảng cáo
+ Được quảng cáo trên phương tiện của mình và thu phí dịch vụ theo quy định của pháp luật.
+ Kiểm tra các tài liệu liên quan đến điều kiện quảng cáo của tổ chức, cá nhân, sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ cần quảng cáo.
+ Cung cấp tài liệu liên quan đến sản phẩm quảng cáo khi người tiếp nhận quảng cáo hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền yêu cầu.
+ Thực hiện hợp đồng phát hành quảng cáo đã ký kết và chịu trách nhiệm trực tiếp về sản phẩm quảng cáo thực hiện trên phương tiện quảng cáo thuộc trách nhiệm quản lý của mình.
+ Yêu cầu thẩm định sản phẩm quảng cáo.
+ Thực hiện quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

4, Quyền và nghĩa vụ trong quảng cáo của người cho thuê địa điểm, phương tiện quảng cáo
+ Lựa chọn người quảng cáo, người kinh doanh dịch vụ quảng cáo.
+ Chịu trách nhiệm về căn cứ pháp lý của việc cho thuê địa điểm quảng cáo, phương tiện quảng cáo và an toàn của phương tiện quảng cáo; thực hiện đúng các nghĩa vụ trong hợp đồng cho thuê địa điểm, phương tiện quảng cáo đã ký kết.
+ Liên đới chịu trách nhiệm trong trường hợp lắp, dựng công trình quảng cáo không đúng với giấy phép xây dựng hoặc chưa được cấp giấy phép xây dựng.

5, Quyền và nghĩa vụ trong quảng cáo của người tiếp nhận quảng cáo
+ Được thông tin trung thực về chất lượng, tính năng, tác dụng của sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ.
+ Được từ chối tiếp nhận quảng cáo.
+ Được yêu cầu người quảng cáo hoặc người phát hành quảng cáo bồi thường thiệt hại khi sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ không đúng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, chất lượng, số lượng, tính năng, công dụng, giá cả hoặc nội dung khác mà tổ chức, cá nhân đã quảng cáo.
+ Được tố cáo, khởi kiện dân sự theo quy định của pháp luật.
+ Khi tố cáo hoặc yêu cầu bồi thường thiệt hại, phải cung cấp đầy đủ tài liệu, chứng cứ về hành vi vi phạm pháp luật về quảng cáo với cơ quan quản lý nhà nước và chứng cứ chứng minh thiệt hại mà quảng cáo gây ra; được quyền yêu cầu người kinh doanh dịch vụ quảng cáo, người phát hành quảng cáo hoặc người quảng cáo cung cấp tài liệu liên quan đến sản phẩm quảng cáo.

Là đơn vị tư vấn và cung ứng dịch vụ pháp lý chuyên nghiệp, độc lập. Với đội ngũ nhân viên dày dặn kinh nghiệm và giỏi chuyên môn, A-Nasato cam kết tạo dựng niềm tin với các khách hàng. Quý khách hàng liên hệ với công ty A-Nasato để được giải đáp các thắc mắc trong hoạt động quảng cáo theo địa chỉ sau:

Địa chỉ: TS2.9.04- Tầng 9 Khối tháp TS2- Tòa nhà the Tresor- Số 39-39B Bến Vân Đồn- Phường 12- Quận 4- Thành phố Hồ Chí Minh
Hotline: 0922 111 668 hoặc 0949 203 380
Email: nasato.service@gmail.com