THỦ TỤC CÔNG BỐ LƯU HÀNH MỸ PHẨM

Hotline : 0922 111 668 hoặc 0949 203 380

công bố lưu hành mỹ phẩm
cong-bo-luu-hanh-my-pham

Những điều cần biết khi thực hiện thủ tục công bố lưu hành mỹ phẩm
Các sản phẩm mỹ phẩm sản xuất trong nước, mỹ phẩm nhập khẩu muốn lưu hành trong phạm vi lãnh thổ Việt Nam phải thực hiện thủ tục công bố sản phẩm mỹ phẩm.
Những điều cần lưu ý khi thực hiện thủ tục lưu hành mỹ phẩm tại Việt Nam như sau

I. Hồ sơ công bố lưu hành mỹ phẩm bao gồm
1. Đơn đăng ký lưu hành mỹ phẩm (A-NASATO soạn thảo)
2. Bản scan từ bản gốc Giấy phép Đăng ký kinh doanh (sao y công chứng)
3. Bản scan Thư uỷ quyền (Authorization letter): Nhà SX uỷ quyền cho nhà nhập khẩu tiến hành thủ tục đăng ký sản phẩm mỹ phẩm tại Việt Nam.(phải được hợp pháp hoá lãnh sự)
4. Bảng thành phần phần trăm các chất (Formulation): ghi rõ tỉ lệ % thành phần đầy đủ kèm theo công dụng (tên thành phần theo danh pháp quốc tế INCI)
5. Bản scan từ bản gốc Giấy phép lưu hành tự do Certificate Of Free Sales:
a) CFS do nước sở tại cấp là bản chính hoặc bản sao có chứng thực hợp lệ, còn hạn. Trường hợp CFS không nêu thời hạn thì phải là bản được cấp trong vòng 24 tháng kể từ ngày cấp.
b) CFS phải được hợp pháp hoá lãnh sự theo quy định của pháp luật, trừ trường hợp được miễn hợp pháp hoá lãnh sự theo các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên

II. Quy định về phiếu công bố lưu hành sản phẩm mỹ phẩm
1. Phiếu công bố phải được người đại diện theo pháp luật ký, có đóng dấu giáp lai của tổ chức cá nhân chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường.
2. Mỗi sản phẩm mỹ phẩm được công bố trong một phiếu công bố
3. Thành phần công thức phải được ghi đầy đủ theo thứ tự hàm lượng giảm dần
4. Nêu đầy đủ tỷ lệ phầm trăm của các thành phần có quy định về giới hạn nồng độ, hàm lượng tại các phụ lục của Hiệp định mỹ phẩm ASEAN
5. Tên thành phần phải được ghi bằng danh pháp quốc tế

III. Quy định về Giấy uỷ quyền công bố lưu hành mỹ phẩm
a. Ngôn ngữ trình bày là tiếng Việt, tiếng Anh hoặc song ngữ tiếng Việt và tiếng Anh.
b. Giấy uỷ quyền phải có đầy đủ các nội dung sau:
– Tên, địa chỉ của nhà sản xuất; trường hợp bên uỷ quyền là chủ sở hữu sản phẩm thì cần nêu rõ tên, địa chỉ của chủ sở hữu sản phẩm và tên, địa chỉ của nhà sản xuất;
– Tên, địa chỉ của tổ chức, cá nhân được uỷ quyền;
– Phạm vi uỷ quyền (đứng tên công bố và phân phối sản phẩm mỹ phẩm tại Việt Nam);
– Nhãn hàng hoặc tên sản phẩm được uỷ quyền;
– Thời hạn uỷ quyền;
– Cam kết của nhà sản xuất hoặc chủ sở hữu sản phẩm cung cấp đầy đủ Hồ sơ thông tin sản phẩm (PIF) cho tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường tại Việt Nam;
– Tên, chức danh, chữ ký của người đại diện cho bên uỷ quyền

Lưu ý:
• Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh phải có chức năng kinh doanh mỹ phẩm.
• Các trường hợp các mỹ phẩm sau đây được phép công bố trong cùng một Bản công bố:
– Các sản phẩm có công thức tương tự nhau nhưng có màu sắc hoặc mùi khác nhau.
– Các sản phẩm khác nhau nhưng được đóng gói chung trong cùng một bao gói như một đơn vị đóng gói.
– Các dạng khác sẽ được Cục Quản lý dược Việt Nam quyết định dựa vào quyết định của ủy ban mỹ phẩm ASEAN.
• Số tiếp nhận hồ sơ công bố tiêu chuẩn chất lượng mỹ phẩm có giá trị 05 năm. Các tổ chức, cá nhân phải tiến hành công bố lại ít nhất 01 tháng trước khi số tiếp nhận hồ sơ công bố hết hạn và phải nộp lệ phí theo quy định.

Quý khách chỉ cần cung cấp đầy đủ các giấy tờ, tài liệu cần thiết, A-NASATO sẽ đảm nhận trách nhiệm hoàn tất các thủ tục lưu hành mỹ phẩm của khách hàng với thời gian nhanh nhất, chi phí rẻ nhất.

Mọi thông tin xin liên hệ

A-NASATO Hotline : 0922 111 668 hoặc 0949 203 380