nghi-dinh-15-2018

Hội nghị phổ biến Nghị đinh số 15/2018/NĐ-CP

phổ biến Nghị đinh số 15/2018/NĐ-CP

Để triển khai thực hiện và giúp cho các doanh nghiệp hiểu rõ hơn về Nghị đinh số 15/2018/NĐ-CP.

nghi-dinh-15-2018
nghi-dinh-15-2018

Ngày 23/02/2018, Cục An toàn thực phẩm đã phối hợp với Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Viện nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương, Hiệp hội sữa Việt Nam, Hiệp hội chế biến và xuất khẩu thủy sản Việt Nam, AMCHAM, EROCHAM tổ chức Hội nghị phổ biến Nghị đinh số 15/2018/NĐ-CP cho các doanh nghiệp thực phẩm và các hiệp hội.

GS.TS. Nguyễn Thanh Long, Thứ trưởng Bộ Y tế tham dự và chủ trì Hội nghị.

nghi-dinh-15-2018
nghi-dinh-15-2018

GS.TS. Nguyễn Thanh Long phát biểu chủ trì Hội nghị

Ngày 02/02/2018 Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Nghị đinh số 15/2018/NĐ-CP thay thế Nghị định số 38/2012/NĐ-CP, quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm.

Nghị đinh số 15/2018/NĐ-CP đã cắt giảm nhiều thủ tục đăng ký, công bố, kiểm tra chuyên ngành về thực phẩm, chuyển từ tiền kiểm sang hậu kiểm, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp phát triển kinh doanh, sản xuất nhưng không buông lỏng công tác quản lý ATTP.

phổ biến Nghị đinh số 15/2018/NĐ-CP

 

Chi tiết thực hiện công bố sản phẩm theo nghị định 15/2018 Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn: 0949203380

Leave a comment

Hey, so you decided to leave a comment! That's great. Just fill in the required fields and hit submit. Note that your comment will need to be reviewed before its published.